Metoda iniekcji

Szeroka paleta różnych metod iniekcji daje nam możliwość  docelowego dotarcia do indywidualnych miejsc uszkodzeń budowli. Metody iniekcji stosuje się przede wszystkim do budowli betonowych i murowanych. Głównie stosuje się je przy renowacji profili dostępnych dla człowieka kanałów, studzienek, piwnic i innych budowli.

Najważniejsze możliwości techniczne to:

  • Zatrzymanie dostawania się wody obcej Iniekcja wysoce reakcyjnej pianki poliuretanowej metodą  wysokociśnieniową
  • Zamknięte siłowo wypełnianie rys i spoin: Iniekcja żywic epoksydowych, poliuretanowych lub akrylowych  metodą  wysokociśnieniową
  • Stabilizacja muru i wypełnienie pustych przestrzeni: Iniekcja kleju cementowego metodą niskociśnieniową
  • Uszczelnianie budowli – „welony”: Rastry z użyciem żelu akrylowego