Odpowiedzialni w swojej działalności

Jako odpowiedzialna grupa przedsiębiorstw RTi Rohrtechnik international w swoim codziennym działaniu uwzględnia zarówno cele ekonomiczne jak i społeczne. Grupa RTi dąży do tworzenia wartości poprzez oferowanie nie tylko wspaniałych produktów i usług, lecz także poprzez angażowanie się w ochronę środowiska i bezpieczeństwo człowieka.

Ochrona środowiska jest głęboko zakotwiczona w naszej firmie

Bezwykopowa renowacja rur to znaczny przyczynek do aktywnej ochrony klimatu. Stosowane do tego technologie gwarantują czystą wodę pitną i przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2. Promowanie zrównoważonej kultury przedsiębiorstwa, w której świadomość środowiska zajmuje wysoką pozycję, to istotna zasada grupy RTi. A zatem ochronę środowiska rozumiemy jako istotne zadanie zarządcze,  w którym uwzględnia się następujące cele:

  • Rozwój i optymalizacja produktów przyjaznych dla środowiska
  • Ochrona i zrównoważone postępowanie z zasobami naturalnymi
  • Kooperacja z partnerami świadomymi wartości, jakie daje środowisko naturalne
  • Regularne sprawdzanie potencjalnego szkodliwego wpływu produktów i usług na środowisko

Wysokie standardy jakościowe firm grupy RTi Rohrtechnik international gwarantują optymalne rozwiązania i wysokiej jakości wykonanie.

Zadowoleni pracownicy

Nasi pracownicy stanowią bazę sukcesu przedsiębiorstwa. Zadowolenie, bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich naszych pracowników to dla grupy RTi Rohrtechnik international szczególna sprawa zakotwiczona na stałe w filozofii przedsiębiorstwaPonadprzeciętnie długi czas zatrudnienia naszego zespołu świadczy o dobrym klimacie w naszym przedsiębiorstwie. Grupa RTi zatrudnia ponad 330 pracowników. Jesteśmy naprawdę dumni z naszego zespołu!

Nasz zespół

Dołącz do nas

Projekty referencyjne

Ukończyliśmy już wiele projektów dla naszych klientów w najróżniejszych obszarach i miastach. Tutaj znajdziesz wyciąg z uruchomionych projektów, które grupa RTi wdrożyła na całym świecie: