Oprogramowanie

Oprogramowanie do inspekcji

 

Oprogramowanie WinCan to specjalna aplikacja do inspekcji sieci przewodów. Oferuje różne rozwiązania od rejestracji danych inspekcji do przekazania do systemu informacji o przewodach LIS.

Oprogramowanie posiada rdzenną funkcję rejestracji i zarządzania danymi z inspekcji kanalizacji, zapamiętywania danych w bazie danych oraz wydruku tych danych w formie protokołu z inspekcji z graficznym obrazem stanu kanałów. Dane te można przekazywać do zamawiającego razem ze zintegrowanym programem do wglądu do danych. Dodatkowo WinCan oferuje wszystkie funkcje do opracowywania danych z inspekcji w biurze.

Oprogramowanie utrzymaniowe

Do długotrwałego utrzymania sieci rurociągów konieczne jest docelowe zarządzanie konserwacją. Nasza firma oferuje usługi monitorowania oraz odpowiednie rozwiązania programowe do zarządzania siecią przewodów.

System informacji o przewodach LIS

 

BaSYS to modułowy, skalowalny system geoinformacyjny (GIS), specjalizujący się  w planowaniu i administrowaniu fachowych informacji związanych z rurociągami. Punkt ciężkości położony jest przy tym na kanalizację, wodę i gaz.

Oprogramowanie to wspomaga cały przebieg zarządzania siecią. Wspomaga wszystkie kroki robocze rejestracji danych, ich fachowe przesiewanie i ocenę, poprzez obliczenia, planowanie, optymalizację aż po renowację sieci. Oferuje rozwiązania planowania eksploatacji i konserwacji urządzeń, wycenę majątku i administrowanie właścicielami (kataster).

BaSYS oferuje specjalistom i użytkownikom różne płaszczyzny z różnymi funkcjonalnościami do korzystania z tej samej bazy danych.

Programy testowania danych

Za pomocą PIETS można testować i korygować dane ISYBAU XML oraz transformować stare dane ISYBAU zgodnie z ISYBAU XML.

Software Sa

Partner blisko Ciebie

RTi łączy pod swoim dachem siedem przedsiębiorstw budowlanych mających rozbudowaną sieć w całej Europie oraz dostawcę technologii NordiTube. W razie pytań nasz zespół jest do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy!

Znajdź partnera