Renowacja przewodów tłocznych

Grupa Rohrtechnik international ma w swoim obszernym portfolio metody bezwykopowych napraw, renowacji i wymiany przewodów tłocznych, które są stosowane z powodzeniem już od dziesiątków lat.

Metody renowacji

Metoda rękawa elastycznego dla przewodów tłocznych

Grupa Rohrtechnik international stosuje metodę rękawa elastycznego z powodzeniem już od ponad 20 lat….

Więcej

Odkształcone rury

Metoda r.tec® Close Fit była jedną z pierwszych metod renowacji użytych przez grupę Rohrtechnik international Gruppe …

Więcej

Relining pasmem rur

Relining pasmem rur bazuje na rurach elastycznych, które są łączone ze sobą w pasmo na miejscu za pomocą zgrzewania doczołowego.

Więcej

Relining rurą pojedynczą

W technologii rury pojedynczej (relining krótki) pojedyncze wykonane fabrycznie moduły rur wciąga się, wsuwa lub wprowadza skokowo do rury przeznaczonej do renowacji.

Więcej

Metoda naprawy

Mankiety wewnętrzne

Renowacja częściowa za pomocą wewnętrznych mankietów rurowych jest metodą czysto mechaniczną.

Więcej

Metoda wymiany rur

Berstlining

Od kilku lat metoda Berstliningu jest z powodzeniem stosowana do rur tłocznych i grawitacyjnych.

Więcej

Metoda rozsuwania przez przeciąganie

Pod względem maszyn i technologii metoda ta jest identyczna z metodą berstliningu i jest stosowana do wymiany rurociągów z materiałów ciągliwych.

Więcej