Renowacja strukturalna

Istotnym elementem naszego portfolio usług jest  także  renowacja uszkodzonych budowli, przeważnie instalacji utylizacji ścieków i zaopatrzenia w wodę pitną. Zależnie od obrazu szkody oferujemy najróżniejsze metody naprawy budowli.

Metoda iniekcji

Szeroka paleta różnych metod iniekcji daje nam możliwość docelowego dotarcia do indywidualnych miejsc uszkodzeń budowli.

Więcej

Metoda powłokowa

Powlekając studzienki, zbiorniki i rury można zapobiegać przenikaniu wód gruntowych i zwiększyć odporność chemiczną powierzchni.

Więcej

Naprawa ręczna

Naprawy ręczne obejmują naprawę lokalnych uszkodzeń, renowację dopływów lub naprawę uszkodzonych rynien studzienek.

Więcej

Regeneracja ram studzienek

Za pomocą renowacji ramy studzienki istnieje możliwość podniesienia lub opuszczenia wystających lub „zapadniętych” pokryw kanałowych niewielkim nakładem.

Więcej

Okładziny

Metodę okładzin stosuje się przede wszystkim do renowacji zbiorników, budowli a także studzienek.

Więcej