Budowa wysypisk

Budowa i odnawianie wysypisk to podwójne wyzwanie  – w końcu trzeba uwzględnić nie tylko powierzchnię zewnętrzną ale także wnętrze bryły wysypiska. Właśnie jeśli chodzi o ekstremalne głębokości, grupa RTi Rohrtechnik international może wskazać na ponad 30 -letnie doświadczenie. Do profilu usług należą budowa nowych studzienek i zbiorników retencyjnych wody infiltracyjnej, uszczelnianie powierzchni zewnętrznej oraz wykonywanie ujęć gazu na wysypiskach.

Uszczelnianie powierzchni

Najbezpieczniejszą profilaktyką przed problemami z wodą infiltracyjną i wydostawaniem się gazu z wysypiska jest działające uszczelnienie powierzchni zewnętrznej bryły wysypiska. RTi oferuje tę ważną usługę budowlaną we wszystkich wariantach dostępnych na rynku technik i w wielowarstwowej strukturze – a to wszystko oczywiście w profesjonalnej jakości. Stosuje się przy tym zarówno mineralne systemy uszczelnień jak i pasma materiału uszczelniającego  z tworzyw sztucznych.

Wznoszenie ujęć gazu

Za pomocą obejmującego całe powierzchnie systemu studni i kolektorów gazowych, które kończą się w zbiorczych stacjach gazu, powstający na wysypisku gaz jest prawie w całości ujmowany i przekazywany do instalacji skojarzonych. Tutaj można go energetycznie wykorzystać w sposób neutralny dla środowiska. Budowa i wymiana wszystkich komponentów infrastruktury wysypiska aż do miejsc łączenia ze spalarnią to uznane od lat i szanowane w całym kraju główne kompetencje RTi. Nasza oferta obejmuje budowę studni gazowych, układanie kolektorów i przewodów do przesyłu gazu, budowę i kompletne wyposażanie zbiorczych stacji gazu oraz technikę pomiaru i regulacji gazu.

Budowa studzienek

Do naszych szczególnych kompetencji należy wykonywanie pionowych wykopów w instalacjach wysypisk o głębokości do 40 m i średnicy do 10 m. Te masywne budowle wykonywane są krok po kroku z betonu natryskowego zbrojonego stalą i ugruntowały się jako kluczowa technologia prac renowacyjnych infrastruktury wody infiltracyjnej. Służą one jako baza wyjściowa dla bezwykopowej wymiany uszkodzonych przewodów drenażowych lub przewodów wody infiltracyjnej metodą berstliningu oraz dla budowy nowych studzienek wody infiltracyjnej z PE lub żelbetonu powlekanego.

Partner blisko Ciebie

RTi łączy pod swoim dachem siedem przedsiębiorstw budowlanych mających rozbudowaną sieć w całej Europie oraz dostawcę technologii NordiTube. W razie pytań nasz zespół jest do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy!

Finden Sie Ihren Ansprechpartner