Bezwykopowa renowacja kanału – Trattnachtal

renowacja na "wysoku połysk"

Oczyszczalnia ścieków stowarzyszenia utrzymania czystości Reinhalteverband Trattnachtal walczyła w ostatnich latach ze zwiększonymi kosztami eksploatacji, ponieważ woda gruntowa wnikała do kanału i znacznie zwiększała ilość ścieków. Aby przeciwdziałać w przyszłości rosnącym kosztom stowarzyszenie utrzymania czystości Reinhalteverband Trattnachtal zleciło bezwykopową renowację kolektora głównego. Odcinek kanału o łącznej długości 21 km był naprawiany trzema różnymi metodami, a to z powodu różnych średnic znamionowych, profili i rodzajów uszkodzeń. Rura okrągła o średnicy DN500 oraz profile owalne o zmiennych średnicach 500/750 mm do 900/1350 mm zostały na całej długości  4km wyłożone rękawem z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym (GFK). Mankiety ze stali szlachetnej Quick-Lock zastosowano w celu usunięcia pęknięć profili o średnicach znamionowych od DN300 do DN600, a uszkodzenia muf lub mniejsze rysy  w profilach, po których da się chodzić, naprawiono ręcznie metodami iniekcji.

Uszkodzenia rur prowadziły do zwiększonych kosztów i nakładów

Stowarzyszenie utrzymania czystości Reinhalteverband (RHV) Trattnachtal jest odpowiedzialne za eksploatację oczyszczalni biologicznej  w Wallern an der Trattnach, która czyści ścieki 13 podległych gmin. Dodatkowo RHV utrzymuje kolektor główny o długości 54 km, który odprowadza ścieki 13 gmin do oczyszczalni. Stary, 30-letni, kolektor główny z betonu wykonywanego na miejscu i różnych rur betonowych transportuje w razie deszczu maksymalną dopływającą ilość 2 400 m³ do oczyszczalni. Kolektor główny składa się z różnych profili kołowych i specjalnych o różnych średnicach od DN300 do DN900/1350 – co odpowiada średnicy 1.136 mm.

Ciągła praca przez dziesiątki lat z nieuniknioną ingerencją bakterii w budowlę poprzez wodę odprowadzaną i mieszaną spowodowały znaczne uszkodzenia kolektora głównego na wielu odcinkach kanału. Rysy ukośne, rysy na sklepieniach i dnie doprowadziły do tego, że wnikała woda gruntowa i przez to rosła ilość wody ścieków w centralnej oczyszczalni. Z tego powodu rosły nakłady ekonomiczne na czyszczenie ścieków.

Wezwano specjalistę w zakresie renowacji bezwykopowych

Po udanej bezwykopowej renowacji kolektora głównego na długości 4 km w roku 2013 RHV Trattnachtal ponownie zleciła firmie RTi Austria GmbH naprawę kolejnych 21 km od września 2014 do marca 2015. Odcinek do renowacji znajdował się na terenie gmin Grieskirchen, Tollet, Taufkirchen und St. Georgen koło Grieskirchen pod drogami krajowymi i w obszarze brzegu rzeki Trattnach. Zróżnicowane uszkodzenia wymagały trzech rodzajów renowacji: metody rękawa, ręcznej metody iniekcji oraz mankietów ze stali szlachetnej Quick-Lock.

Rura okrągła o średnicy DN500 oraz profile owalne o zmiennych średnicach 500/750 mm do 900/1350 mm zostały na całej długości 4km wyłożone rękawem z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym (GFK), uszkodzenia muf lub mniejsze rysy  w profilach, po których da się chodzić, naprawiono ręcznie metodami iniekcji a profile i rury o średnicach znamionowych od 300 mm do 600 mm za pomocą mankietów ze stali szlachetnej  Quick-Lock.

4000 metrów rękawa

Stara rura znajdowała się na głębokości dwóch do czterech metrów, przy czym poziom wody gruntowej był na dwóch do trzech metrach powyżej dna rury i miejscami stanowił szczególne warunki budowlane. W celu instalacji rękawa GFK trzeba było najpierw gruntownie wyczyścić starą rurę i następnie metodą iniekcji  uszczelnić miejsca, którymi przenikała woda gruntowa. Następnie na poddawanym renowacji odcinku o łącznej długości 4 km zabudowano rękaw GFK. Trudna dostępność a miejscami jej całkowity brak w obszarze brzegu rzeki i umocnień nie stanowiły żadnego problemu, ponieważ dało się to wykonać przy wielu instalacjach o długościach 50 do 200 m.

Rękaw tkany wzmocniony włóknem szklanym wykonany bezszwowo został wciągnięty do kolektora głównego przez normalne studzienki, po których da się chodzić, z pomocą  kołowrotu linowego. Z powodu różnych szerokości znamionowych profili i dużych długości instalacyjnych rękawy nasączone żywicą poliestrową ważyły do 12 ton. Instalację rękawów trzeba było zorganizować niezawodnie, aby móc wbudować rękaw w optymalnych warunkach.

Pod wpływem sprężonego powietrza rękaw GFK rozwijał się i dopasowywał się optymalnie do starej rury dzięki swojej ukośnej rozciągliwości. Rękawem można było z powodzeniem wyłożyć również rozciągnięte na długości łuki. Z powodu różnych wymagań statycznych na odcinkach do renowacji  zainstalowano rękaw do renowacji o grubościach ścianek od 6 do 10 mm. Rękaw o łącznej długości 4.000 m dla profili owalnych i okrągłych został utwardzony promieniami UV do nowej rury w rurze. Szczelinę pierścieniową między rękawem i starą rurą uszczelniono iniekcjami żywicy przed poddaniem renowacji około 40 studzienek za pomocą laminatu GFK.

Dopływy w poddanym renowacji odcinku rury można było ponownie otworzyć już po kilku godzinach, co było dużą zaletą dla mieszkańców i zlecającego, ponieważ  odprowadzenie ścieków trzeba było przerwać tylko odcinkami i tylko na krótki czas. Nowo uzyskana dobra cecha hydrauliczna kanału jest zagwarantowana dzięki wewnętrznej powłoce z polipropylenu, która dodatkowo służy jako warstwa ochronna między ściekami i rękawem. Dodatkowo koszty ekonomiczne oczyszczalni można było obniżyć o około 30%, ponieważ dzięki renowacji wykonanej przez RTi Austria GmbH udało się znacznie zredukować dostawanie się obcej wody kanału.

Pomyślne ukończenie

Kompletną renowacje odcinka rurociągu o długości 21 km ukończono ku pełnemu zadowoleniu klienta w ciągu sześciu miesięcy. Po zakończeniu prac jako działanie zapewnienia jakości każdy naprawiony odcinek rury skontrolowano optycznie za pomocą mobilnej kamery a następnie sprawdzono szczelność. Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań projekt ukończono z sukcesem na koniec września.

„Współpraca między Zamawiającym RHV Trattnachtal oraz biurem projektowym Machowetz & Partner i naszym zespołem z RTi Austria GmbH przebiegała bardzo dobrze“, cieszy się pan Thomas Peyrl, kierownik regionalny Austria Północ zw firmie RTi Austria GmbH.

„Szybką renowację kanału ściekowego o łącznej długości 21 km udało się zrealizować dzięki bardzo dobrej organizacji projektu i współpracy między nami, technikami cywilnymi i firmą od renowacji RTi Austria. Jesteśmy przygotowani na dziesiątki lat dalszej eksploatacji kolektora głównego i niezawodne doprowadzanie ścieków do oczyszczalni” mówi mgr inż. Harald Bala z zarządu stowarzyszenia RHV Trattnachtal.