DZIEŃ WODY PITNEJ

RTI AUSTRIA JUŻ PO RAZ TRZECI WSPIERA Z POWODZENIEM ORGANIZACJĘ DNIA WODY PITNEJ 

Austria, marzec 2017  –

DZIEŃ WODY PITNEJ – INICJATYWA AUSTRIAN WATER

„Dzień wody pitnej“ to inicjatywa Austrian Water, mająca na celu informowanie dzieci w wieku szkolnym o znaczeniu wody pitnej i kształtowanie świadomości zrównoważonego postępowania z tym ważnym dla człowieka zasobem. Od roku 2014 „dzień „Dzień wody pitnej“ to inicjatywa Austrian Water, mająca na celu informowanie dzieci w wieku szkolnym o znaczeniu wody pitnej i kształtowanie świadomości zrównoważonego postępowania z tym ważnym dla człowieka zasobem. Od roku 2014 „dzień wody pitnej“ organizowany jest łącznie w trzech krajach związkowych i mogło w nim uczestniczyć ponad 1.000 dzieci.

 

 RTI AUSTRIA JUŻ PO RAZ TRZECI WSPIERA ORGANIZACJĘ DNIA WODY PITNEJ

Jako odpowiedzialna grupa przedsiębiorstw oraz członek Austrian Water RTi Rohrtechnik bardzo poważnie traktuje coroczne wspieranie tego wydarzenia. „Ważne jest aby w porę zwrócić uwagę na zrównoważone postępowanie z tak ważnym dla życia zasobem, jakim jest woda. Dzień wody pitnej daje możliwość zakotwiczenia tej świadomości w osobach młodszych od nas, czyli w dzieciach, ” pan inż. Gerhard Szigeti, kierownik regionalny RTi Austria GmbH i członek zarządu Austrian Water jest o tym święcie przekonany. Ochrona środowiska jest głęboko zakotwiczona w świadomości grupy RTi Rohrtechnik – bowiem już bezwykopowa renowacja rur to ważny przyczynek do aktywnej ochrony klimatu i redukcji strat wody!

DZIEŃ WODY PITNEJ 2017 – ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH KÖFLACH W ROLI GOSPODARZA

2017 impreza ta odbyła się we współpracy z lokalnymi zakładami usług miejskich dnia 39 i 30 marca w Köflach. W tym roku 28 szkół podstawowych i około 550 dzieci miało możliwość uczestniczenia w „dniu wody pitnej” i przynależnych do tej imprezy konkurencjach, w których rozlosowano ciekawe i atrakcyjne nagrody. W ciągu dwóch dni członkowie Austrian Water prezentowali swoje produkty i usługi w prostej i zabawowej formie, aby podkreślić wartość i ważność wody pitnej.

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – BODZIEC DO MYŚLENIA

W ramach światowego dnia wody Organizacji Narodów Zjednoczonych, który miał miejsce 22 marca, dzieci wspólnie ze swoimi pedagogami opracowały temat „Woda jako środek do życia” i zaprezentowały swoje wyniki w firmie pracy projektowej w Köflach. Austrian Water udzieliła przy tym swojego fachowego wsparcia.

 

KAŻDY UCZESTNIK BYŁ ZWYCIĘŻCĄ

Tego roku uczestnicy zaprezentowali wyniki konkursu w domu ludowym Köflach. Dla najlepszych prac codziennie przydzielano trzy nagrody. Grupa RTi Rohrtechnik Gruppe zadeklarował się zasponsorować trzecie miejsce i za pomocą zestawu plażowego zadbać o zabawę i rozrywkę. Jednak zwycięzcą był każdy uczestnik. Każde dziecko zostało nagrodzone i otrzymało medal uczestnictwa oraz chwilę skupienia i zastanowienia nad tematem wody na wszystkich stacjach.

 

WSZYSTKO NA TEMAT WODY – 7 STACJI INFORMACYJNYCH

Podział na stacje to istota „Dnia wody pitnej“. Na 7 stacjach członkowie Austrian Water informują dzieci o różnych aspektach związanych z tematem wody. A są to:  obieg wody, pozyskiwanie wody, świadome postępowanie z wodą, jakość wody, ochrona przed powodziami itp.

RTi Austria zajmowała się tematem „utraty wody w rurociągach“. Zbudowano też rurowy parkour, po którym można było jeździć zdalnie sterowaną kamerą inspekcyjną. Młodzi uczestnicy byli zachwyceni tym parkourem, ponieważ sami mogli obsługiwać zwrotną i łatwą w obsłudze kamerę inspekcyjną.

Dodatkowo na monitorze można było zobaczyć, co to oznacza, jeśli rurociągi są nieszczelne a woda uchodzi. Tak więc w prosty sposób pokazano, co oznacza utrata wody w rurociągach i jak ważne jest znalezienie w porę uszkodzenia w rurze i jego usunięcie. Mianowicie zrównoważone postępowanie z koniecznym do życia surowcem jakim jest woda jest ważne dla naszej przyszłości.

KONFERENCJA PRASOWA, OBSZERNE RAPORTY DLA LUDNOSCI 

Wydarzeniu dnia 29.03.2017 towarzyszyła konferencja prasowa, w której uczestniczyli między innymi pan starosta Johann Seitinger, starosta ds. rolnictwa i leśnictwa, gospodarki wodnej, odpadowej, budownictwa mieszkaniowego i zrównoważonego rozwoju a także pan dyr. inż Ernst Knes, członek zarządu zakładów miejskich Köflach, pan mgr Helmut Linhart, burmistrz gminy miejskiej Köflach i pan prezes inż. Richard Vettermann, członek zarządu Austrian Water. Konferencja prasowa oraz obszerne doniesienia medialne przed i po tym zdarzeniu miały przybliżyć  nie tylko dzieciom, lecz także całej ludności regionu znaczenie wody pitnej jako środka do życia.

Zastępca burmistrza Köflach Alois Lipp skorzystał z takiej okazji i przekazał staroście Seitingerowi w trakcie konferencji petycję „prawo do wody pitnej”. Petycja wzywa do podniesienia zaopatrzenia w wodę pitną lub dostępu do wody pitnej do rangi konstytucyjnej. W Słowenii zdarzyło się to 27 listopada 2016. W ten sposób bogate zasoby wody w kraju ogłoszono „dobrem publicznym”, zarządzanym przez państwo, które nie są towarem handlowym. Wychodząc od Köflach Seitinger miał przekazać tę sprawę rządowi federalnemu, przekazać do parlamentu i konferencji starostów, aby Austria również poszła tą drogą. Starosta Seitinger petycję przyjął i obiecał, że naszej wody nie wolno sprzedawać.

 

DZIEŃ WODY PITNEJ 2016

2016 w Steinhalle Lannach odbył się „Dzień wody pitnej“ dla uczniów szkół podstawowych Lannach i św. Józefa.  Imprezę w roku ubiegłym zorganizowano we współpracy ze „zdrową gminą” Lannach oraz stowarzyszeniem wodnym Lannach-St.Josef.

 

Grupa RTi ROHRTECHNIK GRUPPE – ODPOWIEDZIALNI W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI 

Jako odpowiedzialna grupa przedsiębiorstw RTi Rohrtechnik international w swoim codziennym działaniu uwzględnia zarówno cele ekonomiczne jak i społeczne. Grupa RTi dąży do tworzenia wartości poprzez oferowanie nie tylko wspaniałych produktów i usług, lecz także poprzez angażowanie się w ochronę środowiska i bezpieczeństwo człowieka.