NOWOŚCI W RENOWACJI RUR

W OSTATNICH MIESIĄCACH UDAŁO SIĘ GRUPIE RTI ROHRTECHNIK POMYŚLNIE ZREALIZOWAĆ KILKA NOWYCH I DALSZYCH ROZWOJÓW.

Altenberg, maj 2017  –

 

INNOWACJA – ISTOTNA CZĘŚĆ GRUPY RTi

 

Nowy i dalszy rozwój technologii renowacji rur to dla grupy RTi Rohrtechnik istotna część przystawania na życzenia klientów i wyznaczania trendów w branży renowacji rur. Produkty RTi powinny przyczyniać się do rewolucjonizowania rynku renowacji rur. Nasi klienci są naszą inspiracją!

Dzięki pracy doświadczonego zespołu NordiTube, działającej na całym świecie spółki produkcyjno-handlowej należącej do RTi, możemy zagwarantować wysokie standardy jakości systemów i realizować nowe innowacyjne rozwoje.

 

TUBETEX GRP – ODKRYJ NA NOWO BEZWYKOPOWĄ RENOWACJI RUR TŁOCZNYCH

Aktualny rękaw – Zgodnie z ISO 11295 Systemy przewodów tłocznych są na ogół zaprojektowane jako klasa A (w pełni nośne) lub klasa C (interaktywne z klejeniem). Tym samym trzeba te systemy odpowiednio dopasować do zastosowania jako klasa B (interaktywne ze sztywnością pierścieniową), co na ogół wymaga wielu nakładów i się nie opłaca.

NordiTube wspólnie  z TUBETEX GRP docelowo opracowała rękaw dla klasy B zgodnie z ISO 11295, który rzeczywiście jest rękawem semistrukturalnym ze sztywnością pierścieniową i docelowo jest pomyślany dla renowacji  przewodów tłocznych z klasą wymagań B (semistrukturalny – interaktywny – ze sztywnością pierścieniową).

Ten innowacyjny krok NordiTube polega na tym, że od 30 lat sprawdzony rękaw tkany TUBETEX GRP połączono ze specjalnym „zbrojeniem” z włókien szklanych. Ta warstwa włókien szklanych jest zoptymalizowana do montażu metodą inwersji a grubość ścianki można zaprojektować stosownie do wymagań. Za pomocą tego produktu możemy zaoferować naszym partnerom skrojony na miarę rękaw do przewodów tłocznych po ekonomicznej cenie, który docelowo jest dostosowany do potrzeb klientów.

Dodatkowo w przypadku TUBETEX GRP można zastosować łączenia bezpośrednio do rękawa za pomocą specjalnego kołnierza. Łączenie przewodu odbywa się szybko, łatwo i niezależnie od starej rury.

TUBETEX GRP firmy NordiTube to ekonomiczny rękaw klasy B z dopuszczeniem stosowania dla wody pitnej dla przewodów tłocznych w zakresie średnic od DN 200 do DN 1000 mm i z ciśnieniem roboczym do 16 bar. Ten rozwój umożliwia precyzyjną, ekonomiczną renowację rur wysokiej jakości dla użytkowników sieci.

 

NORDIFLOW – INWERSJA JEST ŁATWA

Rękaw NORDIPIPE PE Pull-in jako w pełni nośny system klasy A jest to rękaw sprawdzony od lat, stosowany z powodzeniem, ale nie nadający się do zabudowy za pomocą inwersji.

Rozwijając NORDIFLOW firma NordiTube wprowadziła na rynek produkt pomyślany do zabudowy za pomocą inwersji. NORDIFLOW to rękaw „zbrojony” włóknami szklanumi, który w swojej strukturze zasadniczo różni się od rękawa NORDIPIPE PE Pull-In, ale również spełnia wymagania w pełni nośnego rękawa klasy A. Za pomocą tego systemu możliwa jest renowacja w zakresie średnic od DN 150 do 1200 mm.

Dla tego produktu stosuje się również nowo opracowaną technologię łączenia NordiTube. W tej technologii łączenie odbywa się bezpośrednio do rękawa niezależnie od starej rury. Łączenie następuje szybko i łatwo.

Produkt NORDIFLOW przeszedł poszczególne badania dla parametrów mechanicznych i przydatności do stosowania dla wody pitnej z wynikiem pozytywnym. W przyszłości dostępne będzie kompletne badanie typu zgodnie z ISO 11297-4, które obecnie jest jeszcze w fazie prób.

 

NORDIWALL HT – RĘKAW WYSOKOTEMPERATUROWY DOZASTOSOWAĆ PRZEMYSŁOWYCH

Do tej pory nie było żadnego ekonomicznego systemu CIPP dla zastosowań przemysłowych do renowacji rur o wytrzymałości temperaturowej ponad 100 °C.

Opracowując NORDIWALL HT firmie NordiTube udało się zaprojektować system CIPP bazujący na sprawdzonym rękawie z włókniną igłowaną NORDIWALL FLEX. Posiadając taką technologię renowacji można po raz pierwszy poddawać renowacji rury wysokotemperaturowe.

Dzięki zmodyfikowanej powłoce PP rękawa i specjalnie opracowanemu systemowi żywicy NORDIWALL HT osiąga wytrzymałość temperaturową do 140 °C.

NORDIWALL HT oferuje ekonomiczną metodę renowacji dla przewodów wysokotemperaturowych. Pomyślnie zakończone testy potwierdziły wspaniałą jakość w różnych do tej pory projektach dla przemysłu i na specjalnych platformach wiertniczych off-shore.

 

 

WIELOLETNIE KNOW-HOW – BEZWYKOPOWE RENOWACJE OD PONAD 30 LAT

Grupa firm RTi Rohrtechnik international z główną siedzibą w Austrii łączy pod swoim dachem siedem przedsiębiorstw budowlanych mających rozbudowaną sieć w całej Europie oraz działającą na całym świecie spółkę produkcyjno-handlową NordiTube Technologies SE z własną produkcją rękawów w Belgii.

Od 35 lat RTi zajmuje się z powodzeniem inspekcjami i bezwykopowymi renowacjami wszelkiego rodzaju rurociągów, takich jak np. ścieki, woda pitna, gaz i olej.

Portfolio usług grupy RTi Rohrtechnik obejmuje wszystkie dostępne na rynku technologie bezwykopowego badania, czyszczenia, naprawy, renowacji i wymiany wszelkiego rodzaju rur oraz układania nowych rur, renowacji zbiorników, budownictwa wodnego w skupiskach osiedli  oraz budowy wysypisk. W ten sposób dla każdego problemu z uszkodzonymi przewodami grawitacyjnymi oraz ciśnieniowymi o średnicach od DN 80 do 5500 mm można zaproponować optymalne rozwiązanie.